Marko Košutić jednoglasno izabran za direktora Udruženja za pomoć MNRO „Plava ptica“ Kula

411

Danas je održana izborna Skupština Udruženja za pomoć MNRO "Plava ptica" Kula na kojoj je izabrano rukovodstvo Udruženja koje će voditi ovu organizaciju u naredne 4 godine. Sednica je održana u sali Skupštine opštine Kula.

Sednici Skupštine Udruženja je prisustvovao i predsednik opštine Kula Damjan Miljanić i pomoćnik predsednika Strahinja Paravina kao i Bojana Dević rukovodilac odeljenja za društvene delatnosti. Takođe, izbornoj Skupštini su prisustvovali i delegati iz OŠ „Isa Bajić“ Kula, Centra za socijalni rad opštine Kula, Doma zdravlja Kula i Crvenog krsta Kula.
Na sednici su jednoglasno izabrana upravna tela Udruženja za mandatni period od 2021-2025. godine i to: za direktora Udruženja izabran je Marko Košutić, diplomirani defektolog, za članove nadzornog odbora: Valentina Mujičić, profesor srpskog jezika, Mirna Vujović, diplomirana pravnica i Valika Čanadi, roditelj.

Za članove upravnog odbora: Dobrila Kalezić Pindović, pravnica, Bojana Dević rukovodilac Odeljenja za društvene delatnosti, Jovana Krivokuća -vaspitač, Ivana Zazuljak Papuga- defektolog i predstavnici roditelja Nikola Kvasni, Milorad Tomić i Božana Rašković.