VRBAS – Promena računa za uplatu komunalnih usluga

649

Obaveštavamo Vas da je promenjen račun za uplatu komunalnih usluga.

Uplata naknade za komunalne usluge koje je pružilo Javno komunalno preduzeće „Komunalac“ Vrbas može da se obavi na šalteru-blagajni u Ulici Save Kovačevića 87 u Vrbasu, ili na svim otvorenim uplatnim mestima (pošta, banke, menjačnice, trafike), kao i elektronskim putem, na sledeći tekući račun JKP „Komunalac“ Vrbas:
200-250050-70

Podsećamo i da se reklamacije mogu dostavljati pisanim putem, lično u upravnoj zgradi predzeća, ili na mejl [email protected]
Prijave kvara i informacije na telefon br. 706-575 lokali 114, 129