Biblioteka Kula raspisuje likovni i literarni konkurs u okviru manifestacije Mesec knjige

362

Propozicije:

Izvor: bibliotekakula.com

Literarni konkurs se raspisuje u tri kategorije:

1. uzrast od prvog do četvrtog razreda osnovne škole
2. uzrast od petog do osmog razreda osnovne škole
3. srednjoškolski uzrast

Likovni konkurs sa raspisuje u četiri kategorije:

1. predškolski uzrast
2. uzrast od prvog do četvrtog razreda osnovne škole
3. uzrast od petog do osmog razreda osnovne škole
4. srednjoškolski uzrast

Radove predati u Narodnu biblioteku u Kuli, potpisane šifrom.

Uz rad je neophodno priložiti zatvoren koverat u kojem se nalazi papirić sa punim imenom i prezimenom učenika, razredom u koji ide, školom koju pohađa i šifrom kojom je potpisao rad.

Radovi se mogu dostavljati pojedinačno, grupno, a takođe se mogu i poslati poštom na adresu Narodne biblioteke u Kuli.

Literarni radovi treba da su u kucanoj formi.

Tema je slobodna.

Literarni radovi mogu biti pisani na svim službenim jezicima republike Srbije.

Rok za predaju radova je 20.oktobar 2021. godine.

O datumu i mestu saopštavanja rezultata konkursa, kao i o dodelama nagrada, obavestićemo vas blagovremeno.

Izvor: bibliotekakula.com