Konkurs za sertifikaciju sistema bezbednosti i kvaliteta hrane na teritoriji AP Vojvodine

52

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, raspisao je konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje troškova uvođenja i sertifikacije sistema bezbednosti i kvaliteta hrane i proizvoda sa oznakom geografskog porekla u 2021. godini na teritoriji AP Vojvodine.

Izvor: agrofin.rs

Kako prenosi agrofin.rs, za realizaciju ovog konkursa predviđeno je ukupno 1.000.000,00 dinara. Sredstva namenjena po ovom konursu predviđena su za sufinansiranje do 70% podrške od plaćenog iznosa za realizovane investicije, umanjenog za iznos sredstava na ime poreza na dodatu vrednost. Minimalni iznos sredstava koji se dodeljuje po jednoj prijavi jeste 30.000,00 dinara, a maksimalni iznos je do 300.000,00 dinara.

Pravo na podsticaje ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu, i to:
Fizičko lice – nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, preduzetnik nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva.

Pravno lice – privredno društvo nosilac registrovanog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva, zemljoradnička zadruga nosilac registrovanog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva, udruženje građana, složena zadruga nosilac registrovanog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva.

Prijave za konkurs podnose se zaključno sa 01.11. 2021. godine.

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Izvor: agrofin.rs