Od novembra kreće projekat zapošljavanja teže zapošljivih grupa

402

Povodom projekta koji finansira GIZ - Nemačka razvojna agencija za međunarodnu saradnju, a odnosi se na zapošljavanje teže zapošljivih kategorija stanovništva u opštini Kula održan je inicijalni sastanak Projektnog tima u maloj sali Skupštine opštine Kula.

Projekat Lokalna inicijativa za uključivanje na tržište rada će sa zvaničnom realizacijom krenuti od novembra ove godine i trajaće godinu dana. Projektom je predviđeno niz akcija koje će pre svega mapirati i motivisati lokalno dugoročno nezaposleno stanovništvo (Rome, povratnike, osobe sa invaliditetom) da se uključe u rad u „beloj zoni“ kroz obuku, osnaživanje, kao i subvencije za zapošljavanje, samozapošljavanje i rad u zaštićenim uslovima.

Projekat realizuje opština Kula u partnerstvu sa Udruženjem MNRO „Plava ptica“ a ukupna vrednost projekta je nešto ispod 100.000 evra.

Osim članova projektnog tima sastanku je prisustvovao i predsednik opštine Kula, Damjan Miljanić, gde je zajedno sa učesnicima tima konstatovano da je ovaj program uz prethodne projekte koji su započeti u ovoj godini nastavak realizacije ciljeva u strateškom opredeljenju opštine Kula da svi pripadnici marginalizovanih grupa stanovništva dobiju priliku da postanu produktivni članovi zajednice i da se problem dugoročno siromašnih ili ugroženih stanovnika opštine sistemski reši.