Međunarodna konferencija o proizvodnji zelene energije 6. i 7. oktobra u Novom Sadu

29

„Proizvodnja zelene energije u cilju zaštite životne sredine i održiva upotreba agrarne i drvne biomase” naziv je treće po redu SEE ENERGY-Connect & Supply III 2021 koja će se baviti temom energije iz obnovljivih izvora. Organizator međunarone konferencija koja će se održati 6. i 7 oktobra u Novom Sadu je Nacionalna asocijacija za biomasu “SERBIO” u saradnji sa nemačkom organizacijom GIZ DKTI.

Izvor: agrofin.rs

Kako prenosi agrofin.rs, kroz aktuelne i buduće projekte prisutni će na dvodnevnom skupu imati priliku da se upoznaju sa različitim načinima finansijske i institucionalne podrške investicionim projektima u oblasti proizvodnje zelene energije sa ciljem zaštite životne sredine.

Posebna pažnja data je temama logistike i sistema za prikupljanje i transport iz žetvenih ostataka, kukuruzne silaže, stajskog đubriva kao i korišćenju drvne biomase za energetske potrebe u Srbiji.

B.K.

Izvor: agrofin.rs