Poziv – kreativni kutak Crvenog krsta Vrbas

133

Pozivamo Vas na obeležavanje godišnjice rada Kreativnog kutka Zajedničkog programa za inkluziju Crvenog krsta Vrbas, u prostorijama Crvenog krsta Vrbas, 19.10.2021.godine od 15 časova.

Izvor: vrbas.net

Kreativni kutak je model samozapošljavanja osoba sa hendikepom, koji su dugogodišnji korisnici Zajedničkog programa Crvenog krsta, koji se realizuje od 2003.godine u više od 50 organizacija Crvenog krsta u Srbiji. Od 2018.godine prestaje se sa finansiranjem od strane SDC – Švajcarske agencije za razvoj i saradnju, ali uz finansijska sredstva SO Vrbas i Crvenog krsta Srbije nastavljamo sa realizacijom programa, koji je usmeren na ugrožene grupe ( omladina sa hendikepom, deca u porodicama sa niskim socijalno-ekonomskim statusom i romskim porodicama).

Eksponati na stalnoj prodajnoj humanitarnoj izložbi nastaju na radionicama pomenutog programa – kreativna i krojačka, a pored toga se realizuju i druge radionice koje održavaju ili unapređuju životne veštine mlade osobe sa hendikpom.

CRVENI KRST VRBAS

P O Z I V N I C A

Utorak  19.10.2021. godine u 15 časova,
obeležavanje godišnjice rada Kreativnog kutka Zajedničkog programa za inkluziju Crvenog krsta Vrbas.