Poseta austrijske delegacije u okviru SEED programa

127

Predsednik opštine Kula Damjan Miljanić, održao je danas radni sastanak sa predstavnicima austrijske organizacije Volkshilfe Solidarität i Austrian Development Cooperation (ADA), koji su nosioci SEED programa, koji podrazumeva podršku razvoju obrazovanja i zapošljavanja. Opština Kula dobija podršku i u uvođenju novih programa obuke za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju, a time i povećanje šansi za zapošljavanje.

-Za opštinu Kula ovo je veoma značajna saradnja. Razmena iskustava i znanja uvek dobro dođe, a ovaj projekat i ova saradnja je sa naše strane uspešna i veoma značajna. Opština Kula i SEED imaju odličnu saradnju i realizuju niz zajedničkih projekata, a svakako najznačajnije je unapređivanje uslova za zapošljavanje ciljnih grupa ovog programa – žena i mladih, rekao je predsednik Miljanić.

Regionalni SEED program doprinosi zapošljavanju, smanjenju siromaštva, rodnoj ravnopravnosti i socio-ekonomskom razvoju u regionu.

Fokus je na uspostavljenim strukturama (lokalna partnerstva za zapošljavanje), njihovom osnaživanju i primeni lokalnih planova za zapošljavanje, sa posebnim fokusom na socijalno preduzetništvo i rodnu ravnopravnost. Takođe, program obuhvata podršku preduzetnicima koji su ranije dobili grantove i koji su pokazali napredak u radu. Podrška je usmerena ka postizanju pune održivosti i potencijala za dalji rast, u formi naprednih specifičnih obuka o marketingu i plasmanu proizvoda, licenciranju ili akreditaciji za pružanje usluga i drugom.

Nosilac SEED programa je austrijska organizacija Volkshilfe Solidarität, uz finansijsku podršku Austrian Development Cooperation (ADA). Partneri u realizaciji programa su TARA International Consulting kao regionalni partner, i Novosadski humanitarni centar. Na teritoriji opštine Kula projektne aktivnosti sprovodi Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj.
Nakon radnog sastanka u kabinetu predsednika opštine predstavnici austrijske organizacije prisustvovali su sednici Saveta za privredu i zapošljavanje i obišli Srednju tehničku školu „Mihajlo Pupin“ i dobitnike grantova Karolinu Ese i Tanju Mrdak.