Opština Kula isplatila novčanu pomoć deci vojnih invalida

297

Opština Kula, od ove godine po prvi put izdvaja sredstva za novčanu pomoć deci vojnih invalida, u okviru prava na pomoć pri obrazovanju i vaspitanju. U opštini Kula ukupno ima 41 dete vojnih invalida, a do sada su urađena rešenja za njih 28 i isplaćeno 867.300,00 dinara. Preostalo je da još šest roditelja (13 dece) podnese zahtev, što mogu učiniti u Uslužnom centru Opštinske uprave Kula.

-Lokalna sampuprava, baš kao i država ne zaboravlja one koje su se borili za ovu zemlju. Ovo je deo našeg duga prema njima, njihovim porodicama i ovo je način da čitavo društvo pokaže koliko cenimo njihovu žrtvu, rekao je predsednik opštine Kula Damjan Miljanić.
Podsetimo, pravo na novčanu pomoć pripada detetu, usvojeniku i pastorku do navršene 15. godine života, odnosno do završetka školovanja, a najdocnije do navršene 26. godine života, čiji roditelj, usvojilac i očuh ima priznato svojstvo vojnog invalida.

Pravo na novčanu pomoć se isplaćuje jednom godišnje u iznosu koji je rešenjem utvrdilo Opštinsko veće opštine Kula, a koji iznosi 30.975,00 dinara.
Uz zahtev za priznavanje prava, podnosilac zahteva prilaže:
1) izvod iz matične knjige rođenih za dete
2) potvrda o školovanju,
3) fotokopiju tekućeg računa deteta ili jednog od roditelja