Mesečni izveštaj o stanju kvaliteta vazduha za mesec oktobar 2021

125

Rezultati merenja koja vrši Zavod za javno zdravlje iz Sombora pokazuju da su koncentracije suspendovanih čestica PM 10 u mesecu oktobru 2021. godine na lokaciji dečiji vrtić „Kolibri“ Lenjinova br.17 Kula bile u okviru vrednosti propisanih Uredbom o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha („Službeni glasnik RS“br . 11/2010),Uredbom o izmenama i dopunama Uredbe o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha („Službeni glasnik RS“br.75/2010 i Uredbom o izmenama i dopunama Uredbe o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha (“Službeni glasnik RS” br.63/2013) osim na dan 28.10.2021.godine kada izmerena koncentracija PM10 čestica prelazi maksimalno dozvoljenu koncentraciju propisanu gore navedenim uredbama.Rezultate merenja možete pogledati na zvaničnoj internet prezentaciji opštine Kula.