Obuka „Metodologija u radu sa odraslima / veštine obrazovanja odraslih“

179

U svečanoj sali Skupštine opštine Kula u toku je obuka na temu "Metodologija u radu sa odraslima/veštine obrazovanja odraslih" koju organizuje opština Kula u saradnji sa Novosadskim humanitarnim centrom, u okviru SEED step III programa, koji podrazumeva podršku obrazovanju i zapošljavanju.

Tokom dvodnevne obuke, koja je počela juče, obrađuje se više različitih tema: specifičnosti obrazovanja odraslih i principi učenja, kako motivisati odrasle da rade na svom usavršavanju? – uloga trenera, organizacija radionica za odrasle – interaktivan pristup, razvoj digitalnih kompetencija – primena digitalnih alata i softvera, timski rad u savremenom poslovnom okruženju, jednakost pristupa i stvaranje pozitivne atmosfere, uloga kreativnog rešavanja problema u četvrtoj industrijskoj revoluciji i procena uspeha ovakvog obrazovnog pristupa, praktični pristup razvoju veština kreativnog rešavanja problema odraslih kao osnove obrazovanja 4.0.

Nosilac SEED step III programa je austrijska organizacija Volkshilfe Solidarität, uz finansijsku podršku Austrian Development Cooperation (ADA). Partneri u realizaciji programa su TARA International Consulting kao regionalni partner, i Novosadski humanitarni centar. Na teritoriji opštine Kula projektne aktivnosti sprovodi Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj opštine Kula.