Ministarstvo poljoprivrede: Počela izrada nacrta Nacionalnog programa za poljoprivredu 2022-2024. godine

49

Ministarstvo poljoprivrede započelo je izradu nacrta Nacionalnog programa za poljoprivredu za period 2022-2024. godine, čije je usvajanje planirano početkom naredne godine objavilo je Ministarstvo poljoprivrede.

Izvor: agrofin.rs

Kako prenosi agrofin.rs, nacionalni program za poljoprivredu 2022.-2024. predstavlja bližu razradu ciljeva i pravaca razvoja sektora na srednjeročnom nivou, predviđenih Strategijom poljoprivrede i ruralnog razvoja za period 2014-2024. godine. Njegovo donošenje omogućava kontinuitet u planskom planiranju poljoprivredne politike, s obzirom da sledi nakon isteka važenja Nacionalnog programa za poljoprivredu za period 2018-2020. godine.

Ovaj program takođe bliže definiše mere i aktivnosti koji se odnose na direktnu podršku proizvodnji, jedinstvenu organizaciju tržišta poljoprivrednih proizvoda, institucionalnu i sistemsku podršku kao i organsku proizvodnju.

B.K.

Izvor: agrofin.rs