Održana sednica Saveta ZBO-glavne teme deponija Rančevo i projekat brze saobraćajnice

172

U prostorijama opštine Odžaci, održana je III sednica Saveta Zapadnobačkog upravnog okruga. Sednicu je sazvao načelnik Zapadnobačkog okruga, Goran Nonković, a prisustvovali su predstavnici Grada Sombora, opština Кula, Apatin i Odžaci, kao i Opštine Bač, te zajednički razmatrali sve aspekte projekata koji su u procesu realizacije, ali i onih čija se realizacija tek očekuje. U pitanju su projekti koji su od značaja za ceo okrug.

Izvor: 025.rs

Najveća pažnja posvećena je prvoj i drugoj tački Dnevnog reda, a to su: realizacija projekta regionalne deponije Rančevo i realizacija projekta brze saobraćajnice Sombor-Кikinda.

U skladu sa Nacionalnom strategijom upravljanja otpadom Grad Sombor sa opštinama Odžaci, Кula, Apatin i Bač čini Regionalni centar za upravljanje otpadom. Кako je navedeno, za potrebe izgradnje i upravljanja Regionalnim centrom neophodno je na skupštinama doneti Odluku o uspostavljanju međuopštinske saradnje, zatim Odluku o usvajanju Sporazuma o regionalnoj saradnji u cilju upravljanja komunalnim otpadom i Ugovor o osnivanju Regionalnog Javnog komunalnog preduzeća koje će upravljati Regionalnim centrom za preradu otpada – Rančevo. Nakon donošenja pomenutih Odluka, Sporazuma i Ugovora, Regionalno komunalno preduzeće će se registrovati kod Agencije za privredne registre, kako bi nakon toga Ministarstvo životne sredine, kao investitor, obezbedilo sredstva za finansiranje ovog Centra.

Druga tačka dnevnog reda je bila predstavljanje Urbanističkog projekta za izgradnju državnog puta IB reda (brze saobraćajnice) na teritoriji grada Sombora-deonica od graničnog prelaza sa Mađarskom (Bački Breg) postojeći državni put IB reda broj 15, do raskrsnice sa postojećim državnim putem IB reda broj 12.

Predlog trase brze saobraćajnice stvara pretpostavku i omogućuje da se brza saobraćajnica poveže sa već postojećim saobraćajnim tokovima, tako da se ne ometa funkcionisanje, prohodnost i nivo bezbednosti saobraćaja, a da se istovremeno, izgradnjom nadvožnjaka za prelaz preko brze saobraćajnice, obezbedi neometan pristup i funkcionisanje nekategorisanih puteva u vangrađevinskom području na mestima gde su trasom prekinuti pristupi okolnim parcelama.

U nastavku sednice, razmatrane su i preostale tačke koje su od značaja za sve građane Zapadnobačkog okruga.

Izvor: 025.rs

Izvor: 025.rs