Sedmodnevni izveštaj o stanju kvaliteta vazduha

55

Monitoring kvaliteta vazduha u opštini vrši se u skladu sa Programom kontrole kvaliteta vazduha na teritoriji opštine Kula u 2021 i 2022. godini na koji je opština Kula dobila saglasnost Ministarstva zaštite životne sredine.

Rezultati merenja koja vrši Zavod za javno zdravlje iz Sombora pokazuju da su koncentracije suspendovanih čestica PM 2,5 u periodu od 08.11.2021 do 11.11.2021 godine na  lokaciji Dečiji vrtić “Kolibri”Lenjinova br.17 Kula, bile u okviru vrednosti propisanih Uredbom o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha (“Službeni glasnik RS”br.11/2010) i Uredbom o izmenama i dopunama Uredbe o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha („Službeni glasnik RS“ br.75/2010 i 63/2013).Koncentracije suspendovanih čestica PM 2,5 u periodu od 12.11.2021 do 14.11.2021 godine prelazile su vrednosti propisane gore navedenom Uredbom.Rezultate merenja možete pogledati na zvaničnoj internet prezentaciji opštine Kula.