KOMUNALCI ČISTE DIVLjU DEPONIJU U BAČKOM DOBROM POLjU

263

Po nalogu Odeljenja za inspekcijske poslove Opštinske uprave Vrbas, ekipe PJ „Čistoća“ Javnog komunalnog preduzeća „Komunalac“ Vrbas čiste divlju deponiju u Bačkom Dobrom Polju, kod stare šinternice, koja je zatvorena. Čisti se otpad koji su nesavesni građani istovarali uz atarski put kao i na privatnu poljoprivrednu parcelu (oranicu), na površini od oko 1700 m2.

Raznovrsno smeće, građevinski, komunalni i biljni otpd, uklanja se teškim mašinama, rovokopačem, buldozerom i kamionima. Prema proceni sa ove divlje deponije biće uklonjeno preko 1700m3 otpada. Akcija će biti završena sutra.

Ovakvim nesavesnim postupanjem i deponovanjem smeća na nedozvoljena mesta zagađuje se životna sredina i ugrožava život ljudi, životinjski i biljni svet. U ovom slučaju velika materijalna šteta naneta je i vlasniku oranice.


Apelujemo na građane da se odgovorno ponašaju i smeće deponuju samo na mesta koja su za to predviđena, jer tako vode brigu o zdravlju ljudi i štite prirodu, a ujedno pomažu lokalnoj samupravi i komunalnom preduzeću da sredstva, koja se zbog nemara pojedinaca troše za ovakve namene, budu usmerena na nove projekte i unapređenje života građana.