Osnovnim školama u Kruščiću i Crvenki uručeni pokloni Ministarstva i UNICEFA

292

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u saradnji sa UNICEF-om doniralo je u okviru zajedničkog projekta školama računare kao pomoć u prevazilaženju digitalnig jaza. U opštinu Kula danas 19. novembra 2021.godine stigla su ukupno 43 računara i to 18 u OŠ "Veljko Vlahović" Kruščić i 25 u OŠ " Vuk Karadžić" Crvenka . Pored računara ove škole su dobile i po jedan štampač. Zahvaljujemo se Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i UNICEF-u na vrednoj donaciji.