Grad Zrenjanin za razvoj ženskog preduzetništva opredelio dva miliona dinara

44

Gradonačelnik Zrenjanina raspisao je javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava za ekonomsko osnaživanje žena i podsticanja razvoja ženskog preduzetništva za 2021. godini. Ukupno raspoloživa sredstva za realizaciju ovog programa su dva miliona dinara.

Izvor: agrofin.rs

Kako prenosi agrofin.rs, pravo za podnošenje prijava, na osnovu programa, imaju: mali i mikro privredni subjekti i preduzetnice, koje kumulativno raspisanim pozivom ispunjavaju propisane uslove. Prijave mogu da podnesu i nezaposlene žene evidentirane u Nacionalnoj službi za zapošljavanje sa prebivalištem na teritoriji grada Zrenjanina ako registruju privredni subjekat u roku od 10 dana po objavljivanju rešenja o dodeli sredstava, a pre potpisivanja ugovora.

Finansijska pomoć odobrava se kao jednokratna i bespovratna u najvišem iznosu do 200.000 hiljada dinara za privredne subjekte koji će biti osnovani nakon donošenja konačne liste korisnika sredstava, odnosno 100.000 za one koji su osnovani, ne ranije od 1.11.2019. godine.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana oglašavanja na zvaničnom sajtu Grada Zrenjanina. Konkurs je objavljen 12. novembra.

B. K.

Izvor: agrofin.rs