ODŽACI – peta ulična akcija u okviru realizacije projekta „PRATIM JA“

132

Ekološki pokret Odžaka za četvrtak, 25. novembar 2021. godine, najavljuje poslednju, petu uličnu akciju u okviru realizacije projekta „Praćenje javne uprave ka boljem upravljanju na lokalu – Pratim JA“ na platou ispred „Gomeksa“ od 9 do 12 sati.

Građani će imati priliku da ispune papirnu formu ankete. Kao što smo ranije isticali,
anketa je anonimna,tako da građani mogu slobodno da iznesu svoje mišljenje i stavove. Anketni listić se ne potpisuje i ne ostavlja se bilo koji lični podatak, sem godine rođenja. Isto važi i za online anketiranje.
Sa zvaničnog sajta projekta prenosimo:

„Kroz kratku anketu i otvoreni poziv ka građanima želimo da saznamo šta Vi mislite i kakva su Vaša iskustva sa radom lokalne samouprave i lokalnih institucija. Mi ćemo potom sumirati ključne probleme i komunicirati sa predstavnicima lokalnih samouprava.
Postoji primetan nedostatak mogućnosti da se lokalnim upravama pruži povratna informacija o tome koliko kvalitetno rade i koliko smo svi mi, kao građani, zadovoljni ili nezadovoljni, šta nam smeta, a šta nam se dopada. Učešće u ovoj anketi, kao i u otvorenom pozivu, će vam oduzeti malo vremena, ali predstavlja vrlo značajan doprinos boljem razumevanju stanja na lokalu. Rezultati istraživanja će biti korišćeni za davanje konkretnih predloga lokalnim vlastima, o tome šta je potrebno uraditi da bi se različiti problemi na lokalu uspešnije rešavali.“

Najavu događaja koristimo da građane iz naše opštine još jednom pozovemo da se do kraja novembra uključe u online anketiranje na platformi www.pratimja.rs . Odgovara se na petnaest pitanja i za popunjavanje ankete ne treba više od pet minuta.

Projekat „Praćenje javne uprave ka boljem upravljanju na lokalu – Pratim JA“ Ekološki pokret Odžaka realizuje u saradnji sa organizacijama Centar za evropske politike (CEP) iz Beograda i njihovim partnerima, Nacionalnom koalicijom za decentralizaciju (NKD) iz Niša, Centrom za ravnomerni regionalni razvoj (CenTriR) iz Beograda i Staništem iz Vršca, a ulične akcije organizuju se u samo četiri opštine Vojvodine, među kojima su i Odžaci.