SOMBOR – Radni sastanak “Unapredimo sport u Vojvodini”

153

U okviru projekta „Unapredimo sport u Vojvodini“ u Velikoj sali zgrade „Županije“ održan je radni sastanak u organizaciji Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu.

Izvor: 025.rs

Na sastanku su učestvovali podsekretarka Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu Aranka Binder, viši savetnik za razvoj neolimpijskog, školskog, univerzitetskog i rekreativnog sporta Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu Branko Vujović, samostalni savetnik za razvoj olimpijskog, paraolimpijskog sporta i međunarodnih takmičenja Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu dr Milorad Dokmanac, Danilo Borović predstavnik opštine Kula zadužen za oblast sporta kao i predstavnici opština Apatin, Odžaci i grada Sombora.

Učesnici sastanka razgovarali su o propisima, inspekcijskom nadzoru i saradnji republičkih, pokrajinskih i lokalnih institucija u oblasti sporta. Sastanak je predstavio iskustva lokalnih samouprava i primere dobre prakse, a sve u svrhu definisanja prioriteta i pravaca daljeg delovanja u kreiranju programa razvoja sporta na lokalnom nivou u skladu sa potrebama i interesima građana.