VRBAS – AKCIJE DOBROVOLJNOG DAVANJA KRVI U DECEMBRU

159

AKCIJE DOBROVOLJNOG DAVANJA KRVI U DECEMBRU:

Ilustracija / Foto: M. V.

PONEDELJAK 06. decembar 2021. – Crveni krst Vrbas, od 8 do 11 časova.

PONEDELJAK  20. decembar 2021. – Crveni krst Vrbas, još nije utvrđen termin.

PONEDELJAK 27. decembar 2021. – ZMAJEVO, Mesna zajednica, od 8 do 9 časova.

PONEDELJAK 27. decembar 2021. – RAVNO SELO, o.š.“Branko Radičević“, 9.30 do 10.30 časova.

PONEDELJAK 27. decembar 2021. – BAČKO DOBRO POLJE, o.š.“Vuk Karadžić“, 11 do 12 časova.