Opština Kula je na strani radosti!

390

Opština Kula je dobila sredstva za realizaciju projekta "Aktivni inkluzivni servis Kula (AktIS Kula), u okviru programa „Podrške Evropske unije socijalnom stanovanju i aktivnoj inkluziji“. Partneri na realizaciji projekta su Centar za socijalni rad opštine Kula i Udruženje „Plava ptica".

U okviru projekta u novembru je održana dvodnevna obuka za javne institucije o transparentnosti i povećanju pristupačnosti njihovih usluga ugroženim grupama.

Diskutovano je i planirano kako da učinimo dostupnijom podršku našim sugađanima i sugrađankama – mladima koji napuštaju sistem socijalne zaštite, ženama žrtvama nasilja, osobama sa invaliditetom i siromašnim porodicama.