SANIRANA GRAĐEVINSKA DEPONIJA U VRBASU Sa smetlišta uklonjeno 15 hiljada kubika otpada

113

Teškom mehanizacijom radnici JKP „Komunalac“ četiri dana sanirali su deponiju građevinkog materijala u Vrbasu sa koje su uklonili 15 hiljada kubika otpada. Uređenje ovog prostora komunalci su obavili na osnovu rešenja Odeljenja za inspekcijske poslove opštinske uprave Vrbas.

Na rubu Ulice Milivoja Čobanskog u Vrbasu, nadomak nekadašnje fabrike „Mepol“, smeštena je deponija građevinskog materijala koja se prostire na blizu 20 hiljada kvadratnih metara. Prema rečima poslovođe u PJ „Čistoća“ Mladena Pavlovića, da bi se iznivelisao teren potrebno je da buldozer radi nekoliko desetina radnih sati.
„Već četvrti put ove godine uređujemo tzv. Građevinsku deponiju. Svedoci smo čestog zatrpavanja ovog smetlišta, odnosno, pristupnog puta deponiji, jer pojedinci odlažu otpad i na ulasku u deponiju i zakrčavaju put ka mestu namenjenom za odlaganje šuta, zemlje i ostalog građevinskog materijala“, objasnio je Pavlović.
Na ovom prostoru pored građevinskog, komunalci neretko zatiču i velike količine komunlnog otpada, iako se smetlište za te namene, kojim upravlja JKP i na kome je odlaganje smeća besplatno, nalazi na svega nekoliko stotina metara od deponije građevinskog materijala.

„Ova deponija treba da se koristi isključivo za građevinski otpad kako bi se njen vek produžio. Ovako imamo problem i sa zatrpavanjem kanala za odvođenje atmosferskih voda koji se nalaze uz smetlište“, rekao je Pavlović i dodao da to radnicima otežava i produžava posao.

Poslednjih godina ovaj deo Starog Vrbasa urbanizovan je i proširen. Svako ko na ovom prostoru izruči otpad koji ne pripada građevinskom materijalu, treba da pomisli da su ovde, pored fabrika i ugostiteljskih objekata, smeštene i stambene kuće i bašte meštana, kao i da u ovom delu naselja odrastaju mališani koji imaju pravo na zdravu životnu sredinu.