Krsturskoj školi „Petro Kuzmjak“ nagrada za digitalne inovacije u oblasti karijernog vođenja i savetovanja na sedmom Sajmu školskih timova

94

Beogradska otvorena škola (BOŠ) organizovala je sedmi Sajam školskih timova za karijerno vođenje i savetovanje u utorak, 30. novembra 2021. godine, i ove godine u onlajn formatu putem Zoom platforme.

Na ovogodišnjem Sajmu predstavilo se 12 školskih timova za karijerno vođenje i savetovanje, nagradu u kategoriji digitalnih inovacija u oblasti karijernog vođenja i savetovanja pripala je Osnovnoj i srednjoj školi sa domom učenika „Petro Kumjak“ iz Ruskog Krstura.

Pored izlagača koji su se takmičili, na Sajmu je prisustvovalo preko 80 virtuelnih posmatrača iz škola, državnih institucija, sveta biznisa, organizacija civilnog društva i drugih zainteresovanih pojedinaca.

Ovogodišnji izlagači su se predstavili iz škola u Baču, Knjaževcu, Ruskom Krsturu, Velikoj Plani, Nišu, Beogradu, Kragujevcu, Sečnju, Pančevu i Bajinoj Bašti.

Sedmi Sajam školskih timova za karijerno vođenje i savetovanje realizovao se kroz partnerstvo sa projektom Coca-Cola podrška mladima. Pomenuti projekat je usmeren na razvoj ličnih i profesionalnih veština mladih, a uz saradnju sa Beogradskom otvorenom školom podržava i razvoj usluga karijernog vođenja i savetovanja koje doprinose boljolj zapošljivosti.