Održana uvodna konferencija za projekat „Aktivni inkluzivni servis Kula“

378

Danas je održana uvodna konferencija za projekat „Aktivni inkluzivni servis Kula“ koji finansira Evropska unija. Partneri na projektu su opština Kula, Udruženje za pomoć MNRO „Plava ptica“ i Centar za socijalni rad opštine Kula.

Predsednik opštine Kula, Damjan Miljanić je rekao da je dugoročni cilj da se ovim programom doprinese povećanju socijalnoj uključenosti najugroženijeg stanovništva u opštini Kula tako što će im se omogućiti da žive dostojanstveno i da aktivno učestvuju u društvu.

-Projektom će biti poboljšani uslovi života mladih koji izlaze iz hraniteljske porodice, srodničkog smeštaja ili institucija za smeštaj, osoba sa invaliditetom i žena žrtva nasilja u opštini Kula, kroz obezbeđivanje adekvatnih rešenja za stanovanje i zapošljavanje, dopunjenih inovatnivnim merama aktivne inkluzije, rekao je predsednik Miljanić.

Ovim projektom biće obezbeđeno 16 kuća/stanova kroz program socijalnog stanovanja za građanke i građane iz ranjivih društvenih grupa. Takođe, biće obezbeđena obuka i podrška u zapošljavanju kroz saradnju sa poslovnim sektorom, kao i osnivanje socijalnog preduzeća i stalna terenska podrška od strane Mobilnog tima za aktivnu inkluziju koga čine dva psihologa, pedagog i defektolog.

Do kraja trajanja projekta predviđena je izrada Strategije socijalne zaštite opštine Kula i Kodeks dobrog upravljanja u oblasti aktivne inkluzije.