VRBAS – U ZIMSKIM USLOVIMA NEOPHODNA ZAŠTITA MERNIH UREĐAJA

250

Kako bi se izbegle havarije u objektima tokom zimskih meseci, neophodna je toplotna zaštita vodomera i unutrašnjih izolacija. Zaštita uređaja za merenje potrošnje vode u skladu sa važećim propisima obaveza je korisnika.

U Vrbasu za sada nema prijava zbog smrzavanja i pucanja vodomera i cevi unutar zidova, jer je blizu 30 odsto potrošača na području opštine u Sistemu daljinskog očitavanja vodomera.

„Daljinsko očitavanje vodomera ima višestruku korist, kako za same građane, tako i za naše preduzeće. Počevši od ranog otkrivanja i upozorenja korisnika o eventualnim kvarovima na unutršnjim instalacijama, pa do ukupnog smanjenja gubitaka na distributivnoj mreži. Praktično, postoji kontinuirana sveobuhvatna kontrola sistema vodosnabdevanja. Potrošači koji su u Sistemu, takoreći, zaštićeni su od kvarova zahvaljujući prikazu na našim uređajima za praćenje“, kažu u PJ „Vodovod i kanalizacija“.

Ipak, u susret novom hladnom talasu preporučuje se dodatno dogrevanje prostorija i dodatna izolacija vodovodnih instalacija
kako bi se sprečilo njihovo smrzavanje i pucanje, jer se vodomeri i cevi najčešće smrzavaju na mestima gde su instalacije najpliće zakopane, kao i u zidovima objekata koji se ne greju. Predlaže se ugradnja zimskih slavina i ispuštanje vode iz cevi u objektima koji se ne koriste.

Za sve dodatne informacije, potrošači mogu pozvati broj telefona 021/706575.