Počeleo poribljavanje Palića autohotnim vrstama ribe

86

Nakon pauze od desetak godina, ponovo je otpočelo poribljavanje jezera Palić autohtonim vrstama riba. U jezero je na četiri lokacije bačeno prvih 150 kilograma soma.

Izvor: agrofin.rs

Kako prenosi agrofin.rs, “U ovom delu jezera privremeno će biti zabranjeno pecanje kako bi novodošli riblji predator imao šansu da se prilagodi”, najavila je Marta Dobo, direktorica JP “Palić Ludaš”

U ovom preduzeću kažu da je u planu dalje poribljavanje. Kada program poribljavanja i zaštite jezera bude dozvolilo, u vodu će se pustiti i prve količine šarana, crvenperki i drugih ribljih vrsta. U početku, jezero će biti poribljavano sa do 150 kilograma ribe po vrstama, a na osnovu pokazatelja monitoringa količina će se i povećavati.

“Cilj je da se obogati riblji fond u jezeru. Tokom selektivnog izlova videli smo da su prisutne i domaće, autohtone, a ne samo invazivne vrste, ali još ne u količini koja bi bila poželjna za jezero. Grabljivicama, kao što je som, želimo na prirodan način da smanjimo brojnost invazivnih vrsta, pre svega babuške”, rekeo je Vinko Tamaš, stručni saradnik u preduzeću “Palić Ludaš” za “Politiku”.

B.K.

Izvor: agrofin.rs