Održana sednica saveta Lokalnog partnerstva za zapošljavanje

272

Danas je održana sednica Saveta Lokalnog partnerstva za zapošljavanje gde je predstavljen izveštaj Lokalnog akcionog plana za zapošljavanje za 2021. godinu i predstavljena je radna verzija LAP-a za 2022. godinu.

Pre predstavljanja izveštaja, predsednik opštine Damjan Miljanić napomenuo je da je opština Kula dobila priznanje od strane Nacionalne službe za zapošljavanje za izuzetan doprinos u zapošljavanju u 2021. godini i sprovođenju planiranih mera kroz Lokalni akcioni plan.

Miloš Danilov, šef Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj opštine Kule predstavio je izveštaj o realiziciji Lokalnog akcionog plana za 2021. godinu i mere koje su doprinele zapošljavanju u našoj opštini.

Kroz meru Javni radovi angažovano je 30 osoba sa evidencije NSZ na period od 5 meseci.
10 nezaposlenih osoba, takođe sa evidencie NSZ je otvorilo preduzetničku radnju i dobilo bespovratni grant u iznosu od 250.000,00 dinara. Program stručne prakse pohađa 12 mladih osoba, ovaj program se završava tokom 2022. godine.

Osim ovih mera i druge mere su doprinele ili će doprineti povećanju mogućnosti za zapošljavanje. Kroz SEED step 3 program koji sprovodi Novosadski humanitarni centar u našoj opštini, u toku ove godine započeta je realizacija akreditacije specijalističkog programa za tehničara za obnovljive izvore energije u Srednjoj tehničkoj školi „Mihajlo Pupin“ iz Kule. Započeta je saradnja između Opštine Kula, Novosadskog humanitarnog centra i Lokalne akcione grupe „Srce Bačke“ da se formira Centar za kompetencije u hortikulturi koji će služiti kao edukativni centar, gde će se moći vršiti obuka i edukacija za sve zainteresovane grupe građana.

U ovom trenutku sprovode se dva projekta koja se finansiraju sredstvima Evropske unije, a tiču se zapošljavanja. Projekat „Aktivni inkluzivni servis Kula- AktIS“ u okviru programa „Podrška EU socijalnom stanovanju i aktivnoj inkluziji’’ koji ima za cilj poboljšanje uslova života mladih koji izlaze iz hraniteljske porodice, srodničkog smeštaja ili institucija za smeštaj, osoba sa invaliditetom i žena žrtava nasilja u opštini Kula, kroz obezbeđivanje adekvatnih rešenja za stanovanje i zapošljavanje dopunjenih inovativnim merama aktivne inkluzije.

I drugi projekat „Inicijativa za inkluziju Faza 3“ – u okviru programa Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji, koji finansira GIZ – Nemačka tehnička pomoć.

U toku 2022.godini očekuje se nastavak ovih mera koje će doprineti smanjenju nezaposlenosti na teritoriji naše opštine.