Potpisan ugovor o javno-privatnom partnerstvu

526

Danas je potpisan trojni ugovor o Javno-privatnom partnerstvu između Opštine Kula, kao javnog partnera, izabranog ponuđača Petrol DOO sa slovenačkim partnerom i privatnog partnera Petrol KU2021 DOO. Ovaj ugovor predviđa instalaciju gasnih kotlova u čak deset javnih objekata opštine Kula.

Neki od tih objekata su Pionirski dom, ekonomska škola, OŠ “Isa Bajić“ Kula, osnovna škola u Sivcu, škola u Krsturu… Potpisan ugovor osim znatne dugoročne ekonomske uštede koja je značajna za budžet naše opštine, od izuzetne je ekološke značajnosti. Planirano je da se do početka sledeće grejne sezone kotlovi i nove instalacije osposobe za korišćenje. Ovaj ugovor osim novih instalacija podrazumeva i isporuku toplotne energije u narednih 15 godina.