Sedmodnevni izveštaj o kvalitetu vazduha u opštini Kula

160

Monitoring kvaliteta vazduha u opštini vrši se u skladu sa Programom kontrole kvaliteta vazduha na teritoriji opštine. Rezultate merenja vrši Zavod za javno zdravlje iz Sombora. Merenja pokazuju da su koncentracije suspendovanih čestica PM 10 u periodu od 04.01.2022 do 09.01.2022 godine na lokaciji dečiji vrtić „Kolibri“ u Kuli bile u okviru vrednosti propisanih Uredbom o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha. Rezultate merenja možete pogledati na zvaničnoj internet prezentaciji opštine Kula.