IZVEŠTAJ O ISPITIVANjU KVALITETA VAZDUHA ZA 2021 GODINU

82

Merenje kvaliteta vazduha vršeno tokom 2021.godine, u Kuli, na mernom mestu dvorište dečijeg vrtića “Kolibri” u Kuli. Uzrokovanje suspendovanih čestica je vršeno u periodu od aprila do decembra 2021.godine. Praćene su PM 10 i PM 2, 5 čestice u periodu april-decembar, naizmenično svaki drugi mesec.

Redovno merenje suspendovanih čestica ima veliki značaj za sagledavanje zagađenosti vazduha u urbanim sredinama. One predstavljaju složenu mešavinu organskih i neorganskih materija i mogu imati različit hemijski sastav, što zavisi od izvora emisije. U pogledu uticaja na zdravlje najveći problem predstavljaju čestice manje od 2,5 µm jer se najduže zadržavaju u vazduhu i najdublje prodiru u disajne organe izazivajući različite efekte u zavisnosti od sastava. Sva dosadašnja istraživanja ukazuju da suspendovane čestice značajno deluju na zdravlje, posebno na decu i starije osobe i da nije utvrđena prag doza ispod koje se štetni efekti ne javljaju. Hronična izloženost čestica doprinosi povećanju rizika za razvoj respiratornih i kardiovaskularnih bolesti i karcinoma pluća.

Tokom 2021. koncentracije suspendovanih čestica PM 10 bile su u okviru vrednosti propisanih, osim po jedan dan u oktobru i decembru, kada su izmerene koncentracije PM 10 čestica prelazile maksimalno dozvoljenu vrednost. Prema indeksu kvaliteta, u 125 dana nivo zagađenja je dobar, a kvalitet vazduha je zadovoljavajući. Dva dana nivo zagađenja vazduha je bio umeren a kvalitet vazduha je prihvatljiv. Srednja vrednost koncentracije PM 10 čestica na godišnjem nivou iznosila je 25,61 µg/ m³.

Granična vrednost za suspendovane čestice frakcije PM 2,5 iznosi 25 µg/m³. Tolerantna vrednost je 30 µg/m³, a rok za dostizanje ove granične vrednosti bio je 01.01.2019.
Tokom 2021.koncentracija suspendovanih čestica PM 2,5 bile su u okviru propisanih vrednosti, osim deset dana u novembru kada su izmerene koncentracije PM 2,5 čestica prelazile maksimalno dozvoljenu vrednost. Prema indeksu kvaliteta, u 122 dana, nivo zagađenja je dobar, a kvalitet vazduha je zadovoljavajući. 53 dana nivo zagađenja vazduha je bio umeren, a kvalitet vazduha je prihvatljiv. 6 dana nivo zagađenja vazduha bio je nezdrav za osetljive grupe.

Izveštaj o ispitivanju kvaliteta vazduha u periodu od aprila do decembra možete pogledati na zvaničnoj internet prezentaciji opštine Kula.