JKP KOMUNALAC: Spremite PET ambalažu

477

Prva ovogodišnja akcija odnošenja ambalažnog PET otpada sa vrbaskih ulica obaviće se u subotu, 29. januara. Žute džakove, u koje se pakuje ova vrsta otpada, naši sugrađani treba da iznesu ispred svojih kuća najkasnije do subote u sedam časova, jer će tada ekipe JKP „Komunalac“ krenuti na teren.

Žuti džakovi su besplatni, a sugrađani koji vrše selekciju PET otpada, dobijaju ih svake poslednje subote u mesecu. Mogu ih nabaviti i na šalteru u upravnoj zgradi komunalnog preduzeća.

U Srbiji, plastični ambalažni otpad čini oko četiri odsto ukupne količine otpada, a reciklažom je obuhvaćeno svega 15% ukupnog otpada.

„Iako se u Vrbasu iz blizu osam hiljada domaćinstava odnosi komunalni otpad i postoji 80 žičanih kontejnera za PET u stambenim blokovima, mali je procenat onih koji vrše primarnu selekciju tpada, odnosno, razdvajaju ambalažni PET otpad, jer se na godišnjem nivou sakupi svega 36 tona PET-a koji se predaje recikleru i šalje na dalju obradu“, kažu u PJ „Čistoća“ i poručuju sugrađanima da razdvajaju providnu plastiku u koju se ubrajaju boce od sokova, mleka, piva, ulja i tome slično.

Prva plastična boca u svetu reciklirana je 1977. godine, iako je do ekspanzije u njihovom korišćenju došlo 90-ih godina prošlog veka kada je većina svetski poznatih brendova u industriji osvežavajućih bezalkoholnih pića staklene flaše zamenila PET flašama. Od tada do današnjeg dana upotreba PET-a je u stalnom porastu, a momenti koji su značajno uticali na dodatno povećanje upotrebe su oni kada je proizvedena PET ambalaža u koju mogu da se spakuju mlečni proizvodi i pivo.