Sedmodnevni izveštaj o stanju kvaliteta vazduha

69

Monitoring kvaliteta vazduha u opštini vrši se u skladu sa Programom kontrole kvaliteta vazduha na teritoriji opštine Kula u 2021 i 2022. godini na koji je opština Kula dobila saglasnost Ministarstva zaštite životne sredine.

Rezultati merenja koja vrši Zavod za javno zdravlje iz Sombora pokazuju da su koncentracije suspendovanih čestica PM 10 na lokaciji dečiji vrtić „Kolibri“ Lenjinova br.17 Kula 26.01.2022, 28.01.2022 i od  29.01.2022 do 31.01.2022. godine bile u okviru vrednosti propisanih Uredbom o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha („Službeni  glasnik RS“br . 11/2010) i Uredbom o izmenama i dopunama Uredbe o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha („Službeni glasnik RS“ br.75/2010 i 63/2013), dok su koncentracije suspendovanih čestica PM 10 dana 24.01.2022, 25.01.2022 i 27.01.2022 prelazile maksimalno dozvoljenu vrednost propisanu gore navedenim Uredbama.

Rezultate merenja možete pogledati na zvaničnoj internet prezentaciji opštine Kula.