Somborska biblioteka nagrađuje davaoce krvi

110

Gradska biblioteka Karlo Bijelicki već nekoliko godina nagrađuje svakog davaoca krvi povlašćenom cenom članarine, u iznosu od 100 dinara, koji pokriva samo izradu kartice.

Izvor: rtv.rs

Od ove godine, Biblioteka svoju podršku proširuje i za svako prvo davanje. Spremila je poklon u vidu publikacije iz njene izdavačke delatnosti. Takođe, u planu je da se poklon knjiga nađe u paketu svih davaoca, u jednom od narednih davanja koje će organizovati Crveni krst u Somboru.

Uzimajući – punimo ruke, dajući – punimo srce. (Margarete Semann) Dajte krv i spasite nekome život.