Imunizacija u Kuli obavlja se u MZ “Donji grad“

273

Na osnovu aktuelne epidemiološke situacije na teritoriji opštine Kula i potrebe da se objekat Doma zdravlja Kula definiše u redovno funkcionisanje imunizacija građana se izmešta iz Doma zdravlja u objekat MZ''Donji grad'' u Ulici Petra Drapšina 128.

Izvor: q-media.rs