Rad Privremenog organa sprovodi se kako zakon nalaže

240

Damjan Miljanić je izjavio da nema odstupanja od zakonskih normi kada je u pitanju rad Privremenog organa s obzirom da je čitav postupak ispoštovan, te su ga nadležno ministarstvo i Vlada Srbije i imenovali. Vlada Srbije je kao i ranijih godina, imenovala pet članova Privremenog organa. Kada su u pitanju funkcionerske naknade, koje po zakonu i slede funkcionerima u ostavci Miljanić je istakao da je po starom zakonu, koji je bio na snazi do dolaska Srpske napredne stranke na vlast, funkcionerska naknada iznosila visinu od šest plata, ali nakon promena koje je uvela stranka ovaj iznos je duplo smanjen i sada je naknada u visini od tri plate.

Miljanić je naveo da on svoju naknadu ne koristi. Zakonitost rada Privremenog organa ne može nikako biti dovedena u pitanje s obzirom da je on u potpunosti po zakonu. Još jedna dilema koja se povela je i ostavka koju je podneo, te je Miljanić istakao da Zahtev o informaciji povodom ostavke nikada nije ni upićen predsedniku Opštine, već predsedniku Skupštine. Dodaje je i to da će bez obzira na sve služba na Zahtev odgovoriti. Kada su u pitanju polemike vezane za njegov imovinski status, Miljanić navodi da su to podaci koji su javno dostupni. Istakao je da su se dolaskom Srpske napredne stranke na vlast te stvari potpuno uredile i dostupne su uvidom preko sajta Agencije za borbu protiv korupcije. Miljanić ove spekulacije smatra da su izmišljene ili produkt potpunog političkog nezananja. Privremeni organ je počeo sa radom u ponedeljak, a izbori za lokalni parlament biće održani kada i izbori na republičkom nivou.