PROŠIREN VOZNI PARK JKP “KOMUNALAC“

558

JKP ''Komunalac'' iz Kule danas je proširio svoj vozni park novim kamionom smećarom. Ova investicija u koju je uloženo preko 15 miliona dinara transparentan je primer dobrog poslovanja preduzeća, koje je uvek u službi interesa građana. Direktor ''Komunalca'', Marko Pešić, izjavio je da je ovo najveće vozilo koje se nalazu u njihovom voznom parku i zapremine je 16 kubika. Značaj ovog vozila se ogleda u tome što će sav posao biti odrađen brže i efikasnije. Pešić dodaje da će zamenjeno vozilo biti remontovano i da će biti rezervno u slučaju potrebe. Direktor je ovom prilikom najavio i nabavku kontejnera, ali i mnoge druge aktivnosti sa ciljem unapređenja životnog standarda i čistoće Kule.

Saradnja opštine Kula i komunalnih preduzeća je kvalitetna sa osnovnim ciljem da svaki građanin bude zadovoljan i da se svaka grana delovanja obavlja u što bržem roku. Predsednik Privremenog organa, Damjan Miljanić, ovom prilikom je predočio činjenicu da su tri komunalna preduzeća u našoj opštini obnovila svoj vozni park kamionima za odnošenje smeća, koji su ujedno i najskuplja investicija. Ove investicije su obavljene u periodu koji je kraći od godinu dana. Miljanić je naveo da je ova investivcija najvećeg komunalnog preduzeća u Opštini značajna za radnike, jer će povećati udobnost i pružiti komfornije uslove za rad. Takođe je značajna i za sam “Komunalac“ s obzirom da će smanjiti troškove održavanja. Tako će preduzeće biti u mogućnosti da sredstva preusmeri na neke druge grane poslovanja. Kupovinu novog kamiona Miljanić je istakao kao rezultat dugogodišnjeg uspešnog rada JKP “Komunalac“ i opštine Kula. Predsednik Privremenog organa navodi da je ovakva jedna investicija odgovor na pitanje zbog čega se odvaja novac iz budžeta namenjen “Komunalcu“, jer ono što građani dobiju investiranjem u kvalitet rada ovog komunalnog preduzeća nemerljivo prevazilazi svaku drugu materijalnu cenu. Sva sredstva uložena u rad JKP “Komunalac“ su opravdano uložena s obzirom da rezultiraju uspešnim preduzećem poput ovog, dodao je Damjan Miljanić.