SANIRANA GRAĐEVINSKA DEPONIJA U KUCURI

244

Ekipe PJ „Čistoća“ Javnog komunalnog preduzeća „Komunalac“ Vrbas svojom mehanizacijom sanirale su deponiju za odlagaanje građevinskog otpada u Kucuri. Sa površine od 2000 metara kvadratnih uklonjeno je isto toliko kubnih metara smeća. Deponija je sada uređena i vraćena nameni. Nagomilani otpad je razastrt i nivelisan u obližnju depresiju.

Čišćenje deponije obvljenoo je po nalogu Odeljenja za inspekcijske poslove Opštine Vrbas.

Apelujemo na stanovnike Kucure da ovu deponiju koriste isključivo za odlaganje građevinskg otpada i zemlje, a da komunalni otpad na ovu deponiju ne dovoze.

Samo odgovorno ponašanje prema vlastitom otpadu garantuje čistu i zdravu životnu sredinu!