Realizacija projekta sa ciljem zapošljavanja

162

U Kuli je počela obuka predviđena opštinskim projektom namenjenom zapošljavanju Roma, lica sa invaliditetom i povratnicima. Projekat je lokalna inicijativa za uključivanje u tržište rada, a opštinski partner u realizaciji je MNRO ''Plava ptica''. Projekat finansira Nemačka savezna agencija za zapošljavanje uz saradnju sa GIZ-om.

Od ukupno 120 ispitanika, danas je na obuku krenulo njih 40. Sredstva za samozapošljavanje dobiće deset polaznika, poslodavci će dobiti subvenciju za zapošljavanj deset učesnika u ovom projektu dok će osobe sa invaliditetom biti zaposlene u socijalnim preduzećima. Obuka koja je predviđena ovim projektom trajaće do sredine marta.