Sivac u septembru dobija odeljenje za osnovno muzičko obrazovanje

206

Danas je održana treća sednica Privremenog organa opštine Kula, na kojem je pred članovima bilo 14 tačaka dnevnog reda. Između ostalog, najznačajnija tačka bila je Predlog zaključka o ustupanju na korišćenje poslovnih prostorija u Sivcu.

Ovom tačkom članovi Privremenog organa dali su saglasnost Domu kulture Sivac da preda na korišćenje na neodređeno vreme i bez naknade svoje prostorije Školi za osnovno muzičko obrazovanje Kula. Ovim se omogućuje deci školskog uzrasta iz Sivca da steknu osnovno muzičko obrazovanje u svom mestu, bez potrebe odlaska u Kulu. Takođe ova tačka podrazumeva obezbeđivanje vaspitno obrazovnih uslova za školovanje muzičkih talenata i proširenje muzičkih sekcija. Rad ovog odeljenja planiran je da počne sa radom sa početkom nove školske godine.

Pored ove tačke, članovi su dali saglasnost za objavljivanje Javnog konkursa za dodelu sredstava za finansiranje programa i projekata udruženja penzionera i udruženja građana u oblasti zaštite lica sa invaliditetom. Javni konkurs za dodelu sredstava za izgradnju, održavanje i obnovu verskih objekata u vlasništvu tradicionalnih crkava i verskih zajednica je takođe dobio saglasnost od članova Privremenog organa i objavljuje se danas. Jedna od tačka dnevnog reda bila je predviđena za usvajanje Predloga programa korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu i unapređenje životne sredine opštine Kula za ovu godinu.