VRBAS – „Voda pre svega“

198

Javno komunalno preduzeće Komunalac Vrbas iz Vrbasa raspisuje Likovni konkurs za predškolce i učenike osnovnih i srednjih škola sa teritorije vrbaske opštine, kao i literarni konkurs za učenike osnovnih i srednjih škola na temu:

Propozicije konkursa

Trajanje konkursa: Konkurs je otvoren od 01. marta 2022. godine. Svi radovi koji stignu na adresu JKP Komunalac Vrbas, 21460 Vrbas, Save Kovačevića 87, do utorka, 22. marta 2022. godine u 12.00 časova, učestvuju u konkursu.
Učesnici likovnog konkursa: Predškolci, učenici osnovnih škola i učenici srednjih škola sa teritorije opštine Vrbas.
Učesnici literarnog konkursa: Učenici osnovnih škola i učenici srednjih škola sa teritorije opštine Vrbas.

Tema konkursa: „Voda pre svega“

Dopunsko objašnjenje teme: Javno komunalno preduzeće Komunalac Vrbas raspisuje dečiji likovno-literarni konkurs povodom 22. marta, Svetskog dana voda. Cilj je da se podstaknu najmlađi da razmišljaju o vodi i njenom značaju za celokupan život na planeti Zemlji. Stručnjaci upozoravaju da u budućnosti snabdevanje pijaćom vodom može biti veliki problem. Zato kod dece treba probudti svest da vodu treba čuvati i štedeti. Koliko ćemo vode imati i kakvu vodu ćemo piti u budućnosti, zavisi od svih nas.
S obzirom na to da se JKP Komunalac Vrbas bavi vodosnabdevanjem, jedan od zadatka preduzeća je upravo edukacija javnosti o značaju vodnog resursa.

Format likovnih radova i likovna tehnika: Radove treba dostaviti na bloku školskih dimenzija (blok br. III,IV i V). Dozvoljene su sve crtačke i slikarske tehnike.
Literarni radovi: Pesme ili kratke priče dostavljati otkucane ili čitko ispisane štampanim slovima na A4 fotmatu. Ukoliko su napisane na nekom od jezika nacionalnih manjina potrebno je priložiti i njihov prevod.

Način prijavljivanja: Slanje radova na konkurs vrši se poštom ili direktno na pisarnicu JKP Komunalac Vrbas. Učesnici konkursa radove treba da predaju učiteljima, odnosno, nastavnicima srpskog jezika i likovne kulture (odnosno, osobi koju odredi škola) koji će ih dalje distribuirati, a mogu to učiniti i roditelji, odn. deca lično.
Na poleđini svakog likovnog i literarnog rada, obavezno navesti sledeće podatke:
1. ime i prezime autora,
2. naziv vrtića ili škole, razred i odeljenje i kontakt telefon,
3. ime i prezime vaspitača, učitelja ili nastavnika.

Napomene i ograničenja: Radovi bez traženih podataka ne mogu učestvovati u konkursu. Jedan autor na konkurs može poslati najviše po jedan likovni ili literarni rad.

Odabir pobednika: Od svih blagovremeno pristiglih likovnih i literarnih radova, stručni žiri će napraviti selekciju od po tri najbolja u svakoj uzrasnoj kategoriji. Nagrađeni radovi biće predstavljeni na sajtu, zvaničnoj Fejsbuk stranici preduzeća i Instagram profilu. Nakon žiriranja biće organizovana i izložba najboljih likovnih i literarnih radova.
Nagrade: Organizator konkursa obezbediće prigodne nagrade i odgovarajuće diplome za po tri najbolja likovna i literarna rada u svim uzrasnim kategorijama.

Proglašenje pobednika i izložba radova: Svečana dodela nagrada i otvaranje izložbe nagrađenih radova održaće se u aprilu mesecu 2022. godine, o čemu će autori nagrađenih radova i ostali učesnici konkursa biti pravovremeno obavešteni.

Napomena: Primljeni radovi se ne vraćaju, a organizator konkursa zadržava pravo da ih iskoristi kao ilustracije u svojim publikacijama i reklamnim materijalima, a bez naknade autorima.

Informacije: Dodatne informacije u vezi sa konkursom možete dobiti pozivom Sektora marketinga na brojeve telefona 021/706-575 i 064 847 5833, O64 805 7434 i 064 847 5837.
Mejl adresa: [email protected] .