Uvid u jedinstveni birački spisak povodom održavanja izbora za predsednika Republike Srbije

105

Povodom održavanja izbora za predsednika Republike Srbije, koji su raspisani za 03. april 2022. godine, građani opštine Kula mogu izvršiti uvid u deo biračkog spiska koji se vodi za teritoriju opštine Kula, radi provere da li su upisani u birački spisak i da zahtevaju donošenje rešenja kojima se zasnivaju promene u biračkom spisku (upis, brisanje, izmena, dopuna ili ispravka).

Uvid u deo biračkog spiska može se izvršiti do zaključenja biračkog spiska, 18. mart 2022. godine u 24,00 časa, neposredno svakog radnog dana od 7 do 15 časova u zgradi Opštine Kula, ul. Lenjinova br.11 i mesnim kancelarijama u Crvenki, Sivcu, Kruščiću, Liparu i Ruskom Krsturu kao i elektronskim putem na zvaničnoj internet stranici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave (https://upit.birackispisak.gov.rs/) unošenjem podatka o jedinstvenom matičnom broju građana.

Do zaključenja biračkog spiska, 18. marta 2022. godine u 24,00 časa, građani mogu od Opštinske uprave Kula zahtevati donošenje rešenja kojima se zasnivaju promene u biračkom spisku (upis, brisanje, izmena, dopuna ili ispravka) a od zaključenja biračkog spiska, sve do 72 časa pre dana izbora (do 30. marta 2022. godine u 24,00 časa), Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave donosi rešenja kojima se zasniva promena u biračkom spisku, na osnovu zahteva građana neposredno podnetih Ministarstvu ili putem Opštinske uprave.

Nakon proglašenja predloga kandidata, pravo uvida i podnošenje zahteva za upis i promenu u biračkom spisku ima i podnosilac izborne liste ili lice koje on ovlasti, po istom postupku po kome to pravo imaju i građani. Uz zahteve se prilažu ovlašćenje i potrebni dokazi.
Najkasnije pet dana pre dana zaključenja biračkog spiska (do 12. marta u 24 časa) grđanin može podneti zahtev da se u birački spisak upiše podatak da će na predstojećim izborima glasati prema mestu boravišta u zemlji ili prema mestu boravišta u inostranstvu.