Produžen Javni poziv za kupovinu kuća na teritoriji opštine Kula

294

Javni poziv za kupovinu kuća na teritoriji opštine Kula za potrebe projekta AktIS Kula produžen je do 15. marta 2022.godine. Opština Kula kupuje kuće od zainteresovanih lica u maksimalnom iznosu do 16.000 eura, u zavisnosti od useljivosti i potrebe za ulaganja dodatna novčana sredstva. Objekat može biti i jeftiniji, troškove adaptacije snosi opština Kula.

Troškove procene tržišne vrednosti nepokretnosti, poreza na prenos apsolutnih prava, takse za uknjiženje i druge troškove vezano za sticanje prava svojine snosiće Opština Kula. Zainteresovana lica podnose prijave na Javni poziv sa potrebnim dokazima Komisiji za izbor i otkup kuća. Dokumentacija se dostavlja na pisarnicu Opštine ili putem pošte na adresu: Opština Kula, Lenjinova 11, sa napomenom „Aktivni inkluzivni servis Kula“. Za više informacija i potrebnu dokumentaciju zainteresovani se mogu obratiti u Kancelariji za lokalni ekonomski razvoj u zgradi opštine – kancelarija broj 311 ili na telefon 751189.

Izvor: q-media.rs