Sedmodnevni izveštaj o stanju kvaliteta vazduha

69

Monitoring kvaliteta vazduha u opštini vrši se u skladu sa Programom kontrole kvaliteta vazduha na teritoriji opštine Kula u 2021 i 2022. godini na koji je opština Kula dobila saglasnost Ministarstva zaštite životne sredine.

Merenje je vršeno u periodu od 28.03.2022 do 31.03.2022 godine. Rezultati merenja koje vrši Zavod za javno zdravlje iz Sombora pokazuju da su koncentracije suspendovanih čestica na lokaciji dečiji vrtić „Kolibri“ Lenjinova br. 17 Kula dana 28.03.2022 i   31.03.2022. godine bile u okviru vrednosti propisanih Uredbom o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha („Službeni  glasnik RS“br . 11/2010) i Uredbom o izmenama i dopunama Uredbe o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha („Službeni glasnik RS“ br.75/2010 i 63/2013), dok su koncentracije suspendovanih čestica PM 10 izmerene dana 29.03.2022 i 30.03.2022  prelazile maksimalno dozvoljenu vrednost propisanu gore navedenim Uredbama.

Rezultate merenja možete pogledati na zvaničnoj internet prezentaciji opštine Kula.