ANKETA – „Kodeks dobrog upravljanja u aktivnoj inkluziji opštine Kula“

184

Opština Kula je dobila sredstva za realizaciju projekta Aktivni Inkluzivni servis Kula, u okviru programa „Podrške Evropske unije socijalnom stanovanju i aktivnoj inkluziji“. Projekat finansira Evropska unija a implementacioni partner je Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge UNOPS. Nosilac projekta je Opština Kula, a realizuje ga u partnertstvu sa Udruženjem za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim osobama opštine Kula “Plava ptica” i Centrom za socijalni rad opštine Kula.

Izvor: facebook.com

Popunjavanjem ove ankete daćete Vaš doprinos izradi Kodeksa dobrog upravljanja u aktivnoj inkluziji Opštine Kula.

Anketu možete popuniti na sledećem linku: https://forms.gle/6rkTBvVhLAnXpoCi6