Objavljen Javni poziv za rešavanje stambenog pitanja izbeglica

178

Opština Kula objavila je Javni poziv za izbor korisnika pomoći u cilju poboljšavanja uslova stanovanja porodica. Pomoć se odnosi na rešavanje stambenih potreba izbeglica u vidu kupovine seoske kuće sa okućnicom ili dodele građevinskog i drugog materijala u cilju popravke i adaptacije seoske kuće.

Pomoć mogu da ostvare izbeglice koje su, usled događaja od 1991. do 1995. godine, stekle izbeglički status u Republici Srbiji i to: izbeglice koje žive u kolektivnim centrima ili nekom drugog vidu kolektivnog smeštaja i izbeglice koje žive u privatnom smeštaju i koji su bivši nosioci stanarskog prava. Seoska kuća za koju se podnosi prijava ne mora da se nalazi na teritoriji opštine Kula, već se može nalaziti na teritoriji bilo koje lokalne samouprave u okviru Republike Srbije. Maksimalni iznos pomoći za kupovinu kuće iznosi do 1 500 000 dinara, dok se paket pomoći odobrava u maksimalnom iznosu do 200 000 dinara sa PDV-om. Spisak potrebne dokumentacije za konkurisanje javno je dostupan na sajtu opštine Kula, www.kula.rs.