170 godina od izgradnje Hrama svetog Marka u Kuli

294

Povodom obeležavanja 170 godina od izgradnje Hrama svetog Marka u Kuli, održano je predavanje na temu „Zadužbinarski etos u Bačkoj“. O samom zadužbinarstvu kao neodvojivom delu istorije srpskog naroda, ali i o samim zadužbinarima, sa akcentom na život i delo Jovana-Joce Vujića, govorio je Miroslav Ilić, istoričar i pomoćnik pokrajinskog sekretara za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama.

Ilić se osvrnuo i na period kada je zadužbinarstvo, spletom istorijskih okolnosti, bilo u drugom planu, ali i o sadašnjoj situaciji koja je kudikamo bolja nego u prošlosti:

„Nažalost, srpski narod je imao tu nesreću da je zadužbinarstvo u određenom istorijskom periodu bilo na margini. Nešto je što je bilo neizmerno vredno i plemenito u jednom momentu bilo je na izmaku snaga, čak i blizu nestanka. Ipak, ono je opstalo, preživelo je mnoga iskušenja i danas imamo tu privilegiju da se njime dičimo i da svedočimo povratku ovog plemenitog i neizostavnog dela srpskog nacionalnog bića. Naravno, nešto je i do nas samih, a to nešto je svest da ono što je vredno moramo da čuvamo i da negujemo, kako neki novi vetar vremena ne bi ugrozio zadužbinarstvo. Predavanje je većim delom bilo posvećeno liku i delu Jovana-Joce Vujića, ali naravno da je još mnogo porodica ostavilo u amanet svoj nacionalni doprinos očuvanju blagodatne istorije srpskog naroda, kao što je npr. porodica Dunđerski“.

Kada je o samom hramu reč, 170 godina je period koji zaslužuje svako poštovanje, bez obzira na bilo čije opredeljenje i ophođenje prema crkvi. Hram svetog Marka predstavlja nepokretno kulturno dobro od velikog značaja i saborno mesto svih pravoslavnih vernika, kako u samoj Kuli kao naseljenom mestu, tako i u čitavoj opštini. Ikonostasnu pregradu oslikao je 1773. godine Teodor Kračun, jedan od najznačajnijih srpskih baroknih slikara 18. veka,a od cele kompozicije sačuvana je samo ikona Isusa Hrista. Hramovna slava je Sveti Apostol i Jevanđelista Marko, koja se proslavlja 8.maja.