Novo izdanje somborske Biblioteke

24

Pored brojnih aktivnosti iz domena bibliotečko-informacione delatnosti, Gradska biblioteka „Karlo Bijelicki” godinama neguje svoju izdavačku delatnost. Značaj izdavaštva kod biblioteka ogleda se u očuvanju zavičajne kulturne baštine, podsticanju stvaralaštva, popularisanju knjiga i pisane reči, ali i u prezentovanju svojih fondova i usluga.

Izvor: rtv.rs

U okviru svoje izdavačke delatnosti, Gradska biblioteka u Somboru publikuje: knjige, časopise, kataloge knjiga, vodiče, izložbene kataloge i ostali materijal neophodan za odvijanje programskih aktivnosti (plakati, pozivnice, programe za izložbe i koncerte, prospekte, razglednice itd.).

Zahvaljujući jasnoj programskoj orijentaciji i predanim radom svih upravnika, uređivačkog Saveta i stručnih kadrova Biblioteke, izdavačku delatnost čini preko dve stotine knjiga poezije, proze, esejistike, književne kritike i teorije, studija, monografija, istoriografije, etnografije, bibliografije itd.

Bibliografiju izdanja Gradske biblioteke „Karlo Bijelicki” u Somboru sačinjava uvodna studija o istorijatu Biblioteke i njenoj izdavačkoj delatnosti, uvodne napomene sa objašnjenjima o metodu, načinu rada i o standardima koji su poštovani prilikom izrade bibliografije, zatim sledi kompletna bibliografija izdatih publikacija. Bibliografija je upotpunjena registrima.
Kao predložak za bibliografsku građu poslužio je katalog u izdanju biblioteke: Izdavačka delatnost Gradske biblioteke „Karlo Bijelicki” u Somboru i Srpska bibliografija : knjige 1868–1944.

Građa za bibliografiju prikupljena je iz određenih fondova Biblioteke: zavičajnog odeljenja, naučnog odeljenja i pozajmnog odeljenja za odrasle korisnike. Takođe, korišćeni su i godišnji Izveštaji o radu biblioteke u periodu od 1944. do 2021. godine.
Ovo značajno bibliografsko delo potpisuje diplomirani bibliotekar Naučnog odeljenja Biblioteke Marina Brnja. Bibliografija izdanja gradske biblioteke Karlo Bijelicki u Somboru predstavlja priređen i dopunjen master rad Izdavačka delatnost Gradske biblioteke“Karlo Bijelicki“ u Somboru – bibliografija izdanja, odbranjen 4. novembra 2020. godine na Pedagoškom fakultetu u Somboru Univerziteta u Novom Sadu.