Mesečni izveštaj o stanju kvaliteta vazduha za mesec april 2022

84

Merenje je vršeno tokom aprila 2022.godine, na mernom mestu dvorište dečijeg vrtića “Kolibri“, Lenjinova br. 17, koje pripada naseljenom mestu Kula. Praćene su koncentracije frakcije PM 2,5 suspendovanih čestica. Granična vrednost za suspendovane čestice PM 2,5 iznosi 25 µg/m³ i ne sme se prekoračiti više od 35 puta u jednoj kalendarskoj godini. Tolerantna vrednost je bila 30 µg/m³ a rok za dostizanje ove granične vrednosti bio je 01.01.2016 godine.

Izmerene koncentracije PM 2, 5 čestica u mesecu aprilu 2022. su 17 dana bile u okviru vrednosti propisanih gore navedenom Uredbom i to u danima 01.04.2022, 02.04.2022, 06.04.2022, 07.04.2022, 08.04.2022, 09.04.2022, 10.04.2022, 11.04.2022, 12.04.2022, 13.04.2022, 14.04.2022, 15.04.2022, 16.04.2022, 17.04.2022, 23.04.2022, 24.04.2022, 30.04.2022 dok su u ostalim danima 03.04.2022, 04.04.2022, 05.04.2022, 18.04.2022, 19.04.2022, 20.04.2022, 21.04.2022, 22.04.2022, 25.04.2022, 26.04.2022, 27.04.2022, 28.04.2022, 29.04.2022 godine izmerene koncentracije PM 2,5 čestica prelazile maksimalno dozvoljenu vrednost.