Nedeljni izveštaj o stanju kvaliteta vazduha

75

Monitoring kvaliteta vazduha u opštini vrši se u skladu sa Programom kontrole kvaliteta vazduha na teritoriji opštine Kula u 2021 i 2022. godini na koji je opština Kula dobila saglasnost Ministarstva zaštite životne sredine.

Merenje je vršeno u periodu od 25.04.2022. godine do 30.04.2022. godine. Rezultati merenja koja vrši Zavod za javno zdravlje iz Sombora pokazuju da su koncentracije suspendovanih čestica PM 2,5 na lokaciji dečiji vrtić „Kolibri“ Lenjinova br.17 Kula dana 29.04.2022 i 30.04.2022. godine bile u okviru vrednosti propisanih Uredbom o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha i Uredbom o izmenama i dopunama Uredbe o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha dok su koncentracije suspendovanih čestica PM 2,5 izmerene od 25.04.2022 do 28.04.2022.godine prelazile maksimalno dozvoljenu vrednost propisanu gore navedenim Uredbama.