Nove kreditne linije za razvoj poljoprivrede

98

Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede otvorio je nove kreditne linije za poljoprivredu sa niskom kamatnom stopom.

Stavke koje su obuhvaćene ovim kreditnim aranžmanom su: nabavka nove poljoprivredne mehanizacije, novih sistema i opreme za navodnjavanje i bušenje bunara, opreme za stočarske farme, opreme za pčelarstvo, pčelinjih rojeva i košnica, potom krediti za finansiranje investicija u sektoru prerade voća, grožđa i povrća, za nabavku novih sistema protivgradnih mreža, za izgradnju silosa, podnih skladišta, hladnjača, za nabavku kvalitetne teladi i prasadi za tov, za nabavku kvalitetnih priplodnih grla u govedarstvu, ovčarstvu, kozarstvu i svinjarstvu, kao i za kupovinu poljoprivrednog zemljišta do 5 hektara. Detaljnije informacije mogu se naći na sajtu Pokrajinskog fonda za razvoj poljoprivrede: www.fondpolj.vojvodina.gov.rs/ ili u Kancelariji za lokalni ekonomski razvoj, na broj telefona: 025/751-189.

Konkursi su otvoreni do 31.maja 2022. godine.